Regulamin serwisu galaktykadzieci.pl

Usługodawca:

 

Galaktyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 47/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574200.

Firma AGMEN zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem galaktykadzieci.pl

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu galaktykadzieci.pl

Ochrona danych osobowych

W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez Galaktyka sp. z o.o. w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji.

Galaktyka sp. z o.o. oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Galaktyka sp. z o.o. , usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie galaktykadzieci.pl

Charakter prawny dokumentu

 • Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu galaktykadzieci.pl

Zakres zbieranych danych

 • Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z Galaktyka sp. z o.o. za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Galaktyka sp. z o.o. swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sposób wykorzystywania danych

 • Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu galaktykadzieci.pl w sieci Internet.
 • Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Galaktyka sp. z o.o. może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zagadnień formalnych i prawnych. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Zarówno autorzy, Galaktyka sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 • Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
 • Galaktyka sp. z o.o. nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.

Własność intelektualna

 • Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
 • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Galaktyka sp. z o.o. udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close