Unikalny Modułowy System Nauczania

Unikalny Modułowy System Nauczania

„Modułowy System Nauczania” to pionierska metoda będąca kompleksową odpowiedzią na wymagania stawiane rodzicom i wychowawcom przez dzisiejsze realia. W myśl kierującej naszą działalnością zasady „Inspirujemy, kształtujemy, animujemy” sprawiamy, że rozwój przedszkolaków znajdujących się pod naszymi skrzydłami jest zrównoważony, zbilansowany i wszechstronny.

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”

Inspirację do nauczania czerpiemy również z krajów skandynawskich. Staramy się nauczyć dzieci odpowiedzialności za własne wybory i  respektowania ustalonych norm i zasad. Wdrażamy dzieci do samodzielności, zachęcamy do podejmowania prób nie wyręczamy. Stawiamy na  współpracę w grupie i pracę projektową. Przynajmniej raz w miesiącu jeździmy na wycieczki krajoznawcze w tereny leśne lub górskie. Rozwijamy w ten sposób motorykę dużą jednocześnie wyciszamy dzieci i edukujemy przyrodniczo.  

Nauka powinna być prowadzona w taki sposób aby uczniowie uważali ją za cenny dar a nie ciężki obowiązek

Nasza kadra nauczycielska stosuje zasady pozytywnej dyscypliny oraz  wzajemnego szacunku do drugiego człowieka. Chcemy aby nasze przedszkolaki były odważne, otwarte na świat, asertywne, potrafiły odróżnić dobro od zła a przede wszystkim aby ich rozwój był harmonijny i przebiegał w naturalny sposób.  

“Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano”

 

Moduł Edukacyjny

Moduł Edukacyjny buduje u dzieci podstawy z zakresu wiedzy humanistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej. Poznają one także języki obce oraz zapoznają się z tradycją innych krajów. Uczymy poprzez zabawę i doświadczanie nauki w sposób empiryczny, a nasza wykwalifikowana kadra na bieżąco rozwija zainteresowania dzieci oraz koryguje pojawiające się błędy.

Moduł Artystyczny

Moduł Artystyczny pozwala nam rozwijać w młodych ludziach świadomość kulturalną poprzez zbliżenie się do sztuki, zarówno w postaci jej odbiorcy, jak i twórcy. Ten moduł umożliwia zapoznanie się z szerokim wachlarzem jej dziedzin, takich jak teatr, plastyka, muzyka czy taniec. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu technik i metod nauczania uczymy dzieci ekspresji własnych emocji oraz uczuć poprzez sztukę.

Moduł Sportowy

Moduł Sportowy, szczególnie istotny w dzisiejszych czasach, daje możliwość zaszczepienia zdrowego trybu życia od najmłodszych lat. Dzięki zróżnicowanym i dostosowanym do wieku oraz umiejętności dzieci zajęciom dbamy o ich rozwój fizyczny, oraz zapoznajemy je z podstawami różnorakich dyscyplin sportowych. Wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. 

Moduł Kreatywny

Moduł Kreatywny ma za zadanie rozbudzić w naszych podopiecznych umiejętności nieszablonowego i twórczego myślenia. Dzięki wysokim kompetencjom kadry pedagogicznej oraz skrupulatnie wyselekcjonowanym materiałom i metodom dajemy dzieciom „wędkę zamiast ryby”. Chcemy, by potrafiły one odnajdywać niebanalne i skuteczne rozwiązania problemów, z którymi mogą się zetknąć w życiu codziennym.

Moduł Wychowawczy

Moduł Wychowawczy, tylko z pozoru najbardziej podstawowy, ma na celu wykształcenie samodzielności, odpowiedzialności, kultury słowa, uprzejmości oraz podstawowych elementów savoir-vivre. Pragniemy, aby pociechy będące pod naszą opieką potrafiły odnaleźć się w towarzystwie, zarówno innych dzieci, jak i dorosłych. Przyświeca nam wizja dziecka uśmiechniętego, kulturalnego, uprzejmego, ale także asertywnego, które potrafi wyrażać swoje uczucia, potrzeby oraz niepokoje werbalnie i niewerbalnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close