Nasze Przedszkolaki w tym roku szkolnym realizują program wychowania przedszkolnego w dużej bierze w terenie.

W Październiku Naukowcy odbyli spacer edukacyjny w pobliskiej dolinie Bolechowickiej gdzie podziwiały jesienny las, szukały grzybów oraz kolorów i oznak jesieni.

Nie zabrakło zabawy w szałasie z patyków, w liściach, ćwiczenia równowagi na połamanych konarach oraz wspinaczki na drzewa.

Po spacerze przedszkolaki odwiedziły Jaskinię Wierzchowską gdzie Pani przewodnik opowiedziała dzieciom, kiedy powstała jaskinia, czym się charakteryzuje oraz jakich miała i ma mieszkańców.

Jaskinia Wierzchowska

powstała w wapieniach górnojurajskich stanowiąc doskonały przykład podziemnej formy krasowej.

Długość Jaskini Wierzchowskiej

to prawie 1000 m podziemnego labiryntu wiodącego przez bajkowe w wystroju i ukształtowaniu sale i korytarze.

To jedna z największych jaskiń na terenie Jury. Jej wnętrze budziło zainteresowanie wśród naukowców już w XIX w. Badania naukowe prowadzone wówczas m.in. przez Jana Zawiszę oraz Gotfryda Ossowskiego dały materialne dowody intensywnego osadnictwa w epoce neolitu (ok. 7 tys. lat).Jaskinia Wierzchowska Podczas prac archeologicznych znaleziono fragmenty naczyń, narzędzi, ślady po ogniskach. Ciekawie prezentują się osady jaskiniowe z punktu widzenia paleontologii. W namulisku natrafiono m.in. na kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien oraz innych zwierząt występujących na tym obszarze w epoce lodowcowej.

Największe wrażenie zrobiły na naszych przedszkolakach śpiące nietoperze

Dolina Bolechowicka – dolina na Wyżynie Olkuskiej, znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie[1]. Wejście do dolinki stanowi tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych, widocznych z daleka skał o wysokości ok. 25 m[2]. Tuż przed bramą, oraz zaraz za nią znajdują się na łagodnych zboczach niewielkie łąki, na których zwykle odpoczywają turyści. Później dolina zwęża się tworząc zalesiony parów. Dnem doliny płynie niewielki potok Bolechówka, w skałach przed Bramą Bolechowicką znajduje się duże krasowe źródło będące pomnikiem przyrody[1].

Jest to jedna z najkrótszych podkrakowskich dolinek (ma długość około 1,5 km), ale bardzo atrakcyjna widokowo. Kilkaset metrów od Bramy Bolechowickiej idąc w głąb doliny, znajduje się dwustopniowy wodospad – rzadkość na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zbocza doliny w jej dolnej części pokrywają lasy grądowe, wyżej dominuje bór mieszany z przewagą sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego. Na wylesionych, stromych zboczach znajdują się murawy kserotermiczne. Tablice opracowane przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny informują o budowie geologicznej tego wąwozu. Wapienie budujące dolinę pochodzą z okresu jury. Są to głównie skaliste rafopodobne wapienie z domieszkami wapieni okruchowych. Powstały w płytkim morzu, jakie w późnej jurze znajdowało się na tych terenach. Ich budowa geologiczna wskazuje, że znajdują się one w rozległej, związanej z trzeciorzędowymi ruchami tektonicznymi strefie przyuskokowej oddzielającej Wyżynę Olkuską od Rowu Krzeszowickiego[3].

Wapienne podłoże sprzyja procesom krasowym, m.in. powstawaniu jaskiń i schronisk. Jest ich w Dolinie Bolechowickiej dziesięć: Jaskinia BezimiennaJaskinia BliźniaczaJaskinia KrzywaJaskinia na SkałceOkno Sokole PierwszeOkno Sokole DrugieOkno Sokole TrzecieOkno Sokole CzwarteRura nad Sokolimi OknamiSchronisko obok Jaskini na Skałce.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close