Poznaj Przedszkole  Galaktyka dzieci”

Idealne warunki do nauki i kompleksowego rozwoju.
Indywidualne podejście i skupienie się na predyspozycjach dziecka.
Klimatyzowane sale, monitoring, nowe programy oraz metody nauczania

Co nas wyróżnia?

Niepubliczne Przedszkole “Galaktyka Dzieci” to miejsce, w którym Twoje dziecko odkryje swoje zainteresowania, talenty, pozna otaczający świat i emocje, które w nim budzi.

Nasz autorski “Modułowy System Nauczania” to gwarancja kompleksowego rozwoju Twojego dziecka. Składa się on z pięciu modułów, dzięki którym dzieci poznają wszystkie dziedziny nauki, sztuki oraz sportu.

Wysoko wykwalifikowana kadra to obietnica najwyższego poziomu prowadzonych zajęć a indywidualne podejście zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Gwarantujemy nie tylko dużą dawkę wiedzy, ale także moc uśmiechu i dobrej zabawy!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Unikalny Modułowy System Nauczania

„Modułowy System Nauczania” to pionierska metoda będąca kompleksową odpowiedzią na wymagania stawiane rodzicom i wychowawcom przez dzisiejsze realia. W myśl kierującej naszą działalnością zasady „Inspirujemy, kształtujemy, animujemy” sprawiamy, że rozwój przedszkolaków znajdujących się pod naszymi skrzydłami jest zrównoważony, zbilansowany i wszechstronny

\

Moduł Edukacyjny

\

Moduł Artystyczny

\

Moduł Sportowy

\

Moduł Kreatywny

\

Moduł Wychowawczy

Atuty Naszego Przedszkola

 1. Nasza placówka jest przedszkolem nowoczesnym, kreatywnym i inspirującym, w którym dzieci mają możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach i obszarach zainteresowań. Umożliwia im to nasz autorski „Modułowy System Nauczania”.
 2. Ideą przewodnią naszego Przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie zdolności i zainteresowań dzieci – pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie (ze szczególnym uwzględnieniem ich naturalnej aktywności oraz zdolności rozwiązywania problemów).
 3. Nad rozwojem naszych podopiecznych czuwa wykwalifikowana i profesjonalna kadra pedagogiczna. Zadaniem nauczycieli jest jak najlepsze zrozumienie zdolności i zainteresowań przedszkolaków, świadomy dobór programu oraz metod i środków nauczania. To także organizacja przestrzeni edukacyjnej, która spełni wymagania każdego przedszkolaka.
 4. Nasi wychowankowie mają ciągły dostęp do przedszkolnego placu zabaw, gdzie mogą spędzać czas na wspólnej zabawie i aktywnym wypoczynku. Dzieci mogą również korzystać z ogródka i odkrywać otaczającą je przyrodę.
 5. W naszym Przedszkolu dzieci uczą się interakcji z otoczeniem i poszerzają swoje horyzonty. Pomaga im w tym nie tylko kadra pedagogiczna, ale także nowocześnie wyposażone sale i kąciki zainteresowań.

Nasz Absolwent

 1. Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, rozumie obowiązki wynikające z roli ucznia, jest otwarty na nowe dziedziny nauki.
 2. Jest dzieckiem pomysłowym i kreatywnym, lubi aktywnie spędzać czas, nie boi się wyzwań i jest gotowy do działania w różnych dziedzinach życia. Posiada szeroki wachlarz zainteresowań.
 3. Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów oraz radzić sobie z porażkami.
 4. Jest świadomy własnych możliwości i zdolności. Jest przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki oraz otaczającego go świata.
 5. Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, przestrzega zasad higieny oraz dba o zdrowie.
 6. Potrafi odpowiednio zachować się w grupie, respektuje prawa innych osób, a także zna swoje obowiązki i prawa. Posiada zdolność do obdarzania uwagą innych osób jak również komunikatywnego porozumiewania się oraz aktywnego słuchania.
 7. Jest świadomy swojej tożsamości regionalnej i narodowej oraz jest otwarty na kulturę i tradycje innych krajów.

Misja Naszego Przedszkola

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość. Chcemy wykształcić w dzieciach bogatą wyobraźnię twórczą, zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli. Staramy się, aby nasi wychowankowie byli otwarci na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowi szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Dążymy do rozwoju dzieci w oparciu o poznanie różnych dziedzin nauki: nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych. Dziecko poprzez swoją aktywność gromadzi wiedzę: fizyczną (wiedza o przedmiotach), logiczno-matematyczną (operacje umysłowe dokonywane podczas działań na przedmiotach) i społeczną (gdzie podstawą są interakcje społeczne).

Ideą przewodnią Przedszkola jest dostrzegać w dziecku wszystko to, co ono już osiągnęło oraz szeroko, wielopłaszczyznowo patrzeć i interpretować jego rozwój, mając na uwadze jego skokowy charakter oraz poszanowanie indywidualności dziecka. Zależy nam, by spojrzeć na rozwój dziecka wieloaspektowo, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Pragniemy stworzyć idealne warunki do nauki i rozwoju. Dziecko wchodząc w interakcje ze światem zewnętrznym, nie tylko ma odkrywać obiekty i zjawiska, ale również sposób, w jaki one funkcjonują. Właśnie dlatego kluczowa w Przedszkolu jest organizacja przestrzeni edukacyjnej w postaci ośrodków zainteresowań. Przestrzeń ta jest budowana przez dzieci wspólnie z nauczycielami, dzięki czemu zyskują one poczucie, że ich zdanie, potrzeby i stworzone rzeczy są ważne.

Nasze priorytety to: wykształcenie w dzieciach wiary we własne możliwości, rozwinięcie w nich optymizmu oraz poczucia własnej wartości. Dodatkowo każde dziecko w naszym Przedszkolu odnajdzie i rozwinie wachlarz własnych zainteresowań i zdolności.

Nasza Wizja

Prowadzone na wysokim poziomie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, dostosowane są do możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci. Stwarzamy naszym podopiecznym warunki do twórczego myślenia oraz przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Przedszkole „Galaktyka Dzieci” zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, dzięki czemu dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich predyspozycji. Bogata oferta zajęć skumulowanych w moduły, pozwala im na rozwój zainteresowań i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Atutem naszego Przedszkola są przestronne sale i duży plac zabaw, gdzie dzieci mogą się swobodnie i bezpiecznie bawić oraz uczyć się zasad współżycia społecznego i rozwijać emocje. Dzięki bogatemu wyposażeniu sal zapewniamy także wysoki poziom pracy i nauki.

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Wychowankowie mają oparcie w nauczycielach, którzy każde dziecko traktują indywidualnie i dbają o jego kompleksowy rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą a stosowane przez nich metody, programy i nowatorskie rozwiązania to obietnica wysokiej jakości pracy. Gwarantujemy także przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Współpracuje z instytucjami kultury i placówkami wychowania pozaszkolnego w naszym mieście i okolicach. Działalność ta ma na celu zapoznanie dzieci z bogatą tradycją naszego regionu oraz naukę zasad dobrego zachowania w miejscach publicznych takich jak: teatry, kina, muzea itp. Jednak najważniejszą współpracą dla nas jest ta z rodzicami. Uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania, słuchamy i odpowiadamy na pytania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close