Kiedy dziecko kończy trzeci rok życia, wielu rodziców niejako automatycznie podejmuje decyzję o zapisaniu pociechy do przedszkola. Wynika to także z konieczności zapewnienia dziecku opieki na czas pracy rodziców. Pytanie brzmi, czy ukończenie przez malucha trzech lat powinno być czynnikiem decydującym o tym, kiedy posłać dziecko do przedszkola?

Zanim zdecydujesz – obserwuj

Faktem jest, że generalnie rodzice mają tendencję do bezkrytycznego wychwalanie swojej pociechy. Nie jest to złe, ale nie powinno stać się dla troskliwego rodzica wyznacznikiem postępowania z własnym maluchem. Trzyletnie dzieci to indywidualiści – jedne w tym wieku doskonale rysują, inne z trudem trzymają kredkę, za to fantastycznie radzą sobie z bogatym słownictwem.

Dlatego trzeba koniecznie pamiętać, że każde dziecko ma swój indywidualny rytm rozwoju, a tym samym zupełnie inaczej przebiega u każdego z nich rozwój społeczny. To właśnie on określa gotowość do pójścia do przedszkola. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziecko będzie w stanie zaakceptować dłuższą nieobecność bliskich osób, a także czy potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą wykonać podstawowe czynności tj. zdejmowanie bielizny czy jedzenie. Nie można wychodzić z założenia, że wszystkich tych rzeczy dziecko nauczy się w przedszkolu – wprost przeciwnie, jeśli dotychczas nie opanowało pewnego zakresu codziennych aktywności, narazimy go wyłącznie na gigantyczny stres. Zaobserwujmy także jakie relacje pociecha nawiązuje z rówieśnikami, czy potrafi dzielić się zabawkami i wykazuje odrobinę empatii. Jeżeli tak, to maluch jest gotowy na pójście do przedszkola. Jak nie, wówczas optymalnym rozwiązaniem jest konsultacja z wykwalifikowanym pedagogiem, najlepiej z pracownikiem placówki, do której chcemy zapisać naszą pociechę.

Warto jednak pamiętać o kwestiach legislacyjnych. Otóż zgodnie z zapisami tzw. ustawy przedszkolnej (Dz.U. 2013 poz. 827) od września 2017 roku trzylatki uzyskują prawo do edukacji przedszkolnej. W praktyce oznacza to, że każdy trzylatek będzie miał ustawowo zagwarantowane miejsce w państwowej placówce wychowania przedszkolnego – zadba o to gmina. Poza tym miejsca mogą być również zagwarantowane w placówkach niepublicznych. Stanie się tak wówczas, gdy taka placówka na własny wniosek i po spełnieniu określonych warunków zostanie włączona do sieci placówek wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close